How is Cloud Server and VPS different?

Ngày nay, công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh. Điều đó có nghĩa là Internet và công nghệ thông tin ngày càng phổ biến. Rõ ràng, các dịch vụ liên quan đến Internet được tập trung vào việc đảm bảo tính bảo mật và an toàn. Đặc biệt, có Cloud Server và Cloud VPS rất phổ biến với nhiều người dùng.

VPS là gì? Máy chủ đám mây là gì?

Có lẽ bạn thường nghe rằng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ thường có giải pháp lưu trữ, ngoài việc cho thuê lưu trữ phổ biến hiện tại, nhà cung cấp sẽ cung cấp cho bạn các nền tảng bổ sung để triển khai máy chủ, máy chủ web và nhiều ứng dụng khác có thể chạy trên này. Tôi có thể liệt kê một số dịch vụ phổ biến mà các đơn vị cung cấp như sau: Máy chủ riêng (máy chủ riêng), Hosting (máy chủ chia sẻ), VPS (Máy chủ riêng Vitual), Máy chủ đám mây, v.v.

Vậy Cloud Server là gì? Và Cloud VPS là gì? Về bản chất, Cloud VPS là một máy chủ ảo. Và Cloud Server là một máy chủ nhưng được cung cấp một máy chủ ảo riêng tương tự như Cloud VPS. Hai cái này về cơ bản là hai thứ khác nhau. Họ chỉ giống như có máy chủ ảo. Nhưng, trong Cloud Server, có một lợi thế vượt trội vì nó được phát triển trên điện toán đám mây.

Máy chủ đám mây

Cloud Server là một máy chủ ảo, được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây. Có nhiều ưu điểm của Máy chủ đám mây vượt trội so với VPS. Máy chủ đám mây là một máy chủ ảo được vận hành dựa trên điện toán đám mây. Người dùng sẽ thuê một phần của mạng được tạo bởi các thiết bị được kết nối.

Người dùng được tách biệt với nhau để lượng tài nguyên được phân bổ được đảm bảo tương ứng. Trong trường hợp máy chủ vật lý gặp sự cố, nhờ cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu, Cloud Server vẫn sẽ hoạt động bình thường. Dữ liệu được sao lưu và luôn sẵn sàng để phục hồi. Khi cần, bạn có thể mở rộng ngay lập tức. Người dùng có thể nâng cấp hoặc hạ cấp tài nguyên một cách dễ dàng để có thể tiết kiệm chi phí.

  • High stability due to being developed on the cloud platform. So large resource flow will ensure the stability of Cloud Server is always available. It will not be clogging when there is a large amount of traffic.
  • Due to the large number of resources, Cloud Server always ensures enough traffic and is easy to upgrade when required.
  • Many recent cyber-attacks and Cloud Server have been supported to control the problem due to the huge amount of resources. Therefore, you can prevent outside hazards, ensure the security of your information.
  • Easy administration. This is an attractive advantage for users in Cloud Server. Because Cloud Server simplifies administrative tasks in the necessary areas, this easily attracts users.

Cloud VPS

VPS is a virtual server based on the method of dividing a physical server. The physical server will be divided into different parts depending on the needs to use when setting up the VPS. The parts inside the physical server will be further virtualized, each of which is capable of operating as a physical server.

In fact, it is true to say that Cloud VPS is similar to Share Web Hosting. Normally, anyone who has ever used Share Web Hosting will understand the basics of Cloud VPS. The cloud server is a virtual server based on cloud computing – cloud computing platform. Cloud server has high stability, the large amount of resources, has the ability to control incidents and users can easily manage.

Why is Cloud VPS limited in resources? Because VPS has separate RAM for each virtual server and you can only use the number of resources in that. Each virtual server (VPS) has a separate operating system, CPU, memory, etc  just like a server that is managed and configured separately.

In addition to the above, cloud VPS also has some disadvantages that make users unhappy:

  • VPS works depending on the server so sometimes unstable.
  • You will spend money if you want to upgrade more resources, but that resource is limited and not much.
  • And the downside that makes users most dissatisfied is that during peak hours, VPS will be suspended or even shutdown, which makes customers feel uncomfortable.

Nhìn chung, hiện tại, Cloud Server luôn mang lại nhiều lợi ích hiệu quả hơn VPS cho người dùng. Nếu các công ty hoặc doanh nghiệp hoạt động liên quan nhiều đến các nguồn dữ liệu, Cloud Server là lựa chọn tốt nhất.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *